Veel gestelde vragen

(Toekomstige) medewerkers hebben ongetwijfeld vragen over de werkwijze van Inter Personnel Uitzendbureau. Vandaar deze pagina met uitgebreide informatie over werken voor Inter Personnel Uitzendbureau. Het geeft antwoord op de meeste vragen. Voor meer informatie bent u van harte welkom op onze vestiging

1. Inkomen
2. Voorschot
3. Toeslagen
4. Vergoedingen
5. Reserveringen
6. Vakantietoeslag
7. Vakantiedagen
8. Feestdagen
9. Kort verzuim
10. Werkbriefje
11. Uitbetaling
12. Invullen werkbriefje
13. In geval van ziekte
14. Uitkering ziektegeld
15. Hersteld
16. Beëindiging van de werkzaamheden
17. Jaaropgave
18. Verhuizen
19. Werken als vakantiekracht
20. Vragen, klachten en suggesties

1. Inkomen

Bij Inter Personnel ontvangt u elke week of elke 4 weken uw nettosalaris via uw bank- of girorekening. Tevens kunt u een loonspecificatie thuis gestuurd krijgen. Op deze loonspecificatie staan onder andere het aantal gewerkte uren, het brutosalaris, het nettosalaris en de ingehouden premies en loonheffing. Het uurloon kan bepaald worden door de bedrijfs-CAO van onze opdrachtgever maar het kan ook bepaald worden door de CAO Uitzendkrachten (dit is afhankelijk van de opdrachtgever). Tevens spelen soort functie, leeftijd, opleiding en werkervaring een grote rol bij het bepalen van het uurloon.

· Top

2. Voorschot

Het is bij Inter Personnel mogelijk een voorschot te krijgen op het salaris. Dit voorschot zal berekend worden op basis van de gewerkte uren van de vorige werkweek. U kunt elke week een voorschot krijgen maar u kunt ook (eenmalig) een voorschot aanvragen op het moment dat u het nodig heeft. Het enige wat u hoeft te doen is aan te geven bij Inter Personnel dat u graag een voorschot wil ontvangen.

· Top

3. Toeslagen

De hoogte van een ploegen- of een overwerktoeslag is afhankelijk van de opdrachtgever.

·  Top

4. Vergoedingen

Behalve het uurloon worden er ook soms andere vergoedingen uitbetaald zoals reiskosten. Dit geldt echter alleen als het bij onze opdrachtgever gebruikelijk is dat deze onkosten worden vergoed. Wanneer u voor een vergoeding in aanmerking komt zullen wij u hierover informeren.

·  Top

5. Reserveringen
De vakantietoeslag en vergoedingen voor vakantiedagen, feest-dagen en kort verzuim noemen we reserveringen. ·  Top

6. Vakantietoeslag
Wie via ons werkt heeft recht op vakantietoeslag. Bij ons bedraagt de vakantietoeslag 8% van het bruto- uurloon. De vakantietoeslag is elk moment op te nemen. ·  Top

7. Vakantiedagen
Wanneer u met vakantie gaat of een snipperdag opneemt, kunt u één of meerdere dagen uit laten betalen. Natuurlijk kunnen we deze dagen alleen uitbetalen als u voldoende "uren" gespaard heeft. Wanneer u een heel kalenderjaar voor Inter Personnel gewerkt heeft, heeft u recht op 24 doorbetaalde vakantiedagen. Is deze periode korter dan een jaar, dan heeft u "naar verhouding" recht op deze reservering. ·  Top

8. Feestdagen
Dit is een vergoeding voor officiële Nederlandse feestdagen, waarop niet gewerkt wordt. Wanner er in een werkweek een feestdag valt, waardoor u geen 5 dagen heeft kunnen werken, dan heeft u recht op een doorbetaalde dag uit de feestdagen- reservering. De hoogte van de vergoeding voor feestdagen is afhankelijk van uw opgebouwde reservering. ·  Top

9. Kort verzuim
Uw salaris wordt betaald op basis van het aantal gewerkte uren. Wanneer u onder werktijd naar de dokter, tandarts of een andere instantie moet, krijgt over deze tijd geen salaris. Om dit te compenseren wordt hiervoor een kleine vergoeding gereserveerd. Bij beëindiging van het dienstverband worden automatisch alle bovengenoemde reserveringen betaald. Wanneer deze niet al eerder geheel of gedeeltelijk zijn uitbetaald ontvangt u het restant. ·  Top

10. Werkbriefje
Elke week (voor dinsdag van de nieuwe week) wordt het ingevulde en getekende werkbriefje bij ons ingeleverd. Het werkbriefje moet zowel door u als door de opdrachtgever getekend zijn anders kan er niet tot betaling worden overgegaan. Aan de hand van deze werkbriefjes worden de salarissen berekend. ·  Top

11. Uitbetaling
Het salaris (en ook het voorschot) wordt uitsluitend per bank of giro uitbetaald. Dit gaat per computer wat betekend dat u binnen enkele dagen over het geld kunt beschikken. ·  Top

12. Invullen werkbriefje
Op het werkbriefje van Inter Personnel Uitzendorganisatie, vult u linksboven het weeknummer in van de gewerkte week. Onder het logo vult u de gegevens in van het bedrijf waar u werkt, hiernaast vult u uw eigen gegevens in. Vervolgens gaat u naar het schema waarop u de gewerkte uren kunt invullen. U begint met het aangeven van de datum naast de kolom dagen, hierachter vermeld u het aantal uren dat u gewerkt heeft (de lunchpauze valt niet onder gewerkte uren). Wanneer u in ploegendienst werkt of overuren heeft gemaakt, ontvangt u over deze uren een toeslag. U kunt deze uren invullen in de kolom “overuren”. Wanneer het werkbriefje volledig is ingevuld en ondertekend is geeft u de onderste kopie (geel) aan de opdrachtgever, de roze kopie kunt u behouden en het origineel (wit) kunt u bij ons kantoor afgeven. ·  Top

13. In geval van ziekte
Wanneer u ziek bent dan dient u, in verband met de ziektegelduitkeringen:
·  vóór 09.00 uur uw ziekmelding door te geven aan de opdrachtgever waar u voor werkt;
·  vóór 09.00 uur uw ziekmelding door te geven aan Inter Personnel Uitzendorganisatie zodat wij uw ziekmelding door kunnen geven aan het UWV. Voor een ziekmelding hebben wij de volgende gegevens nodig: 1 Het verpleegadres oftewel het adres waar u verblijft (meestal het huisadres); 2 Hoeveel uren en dagen u deze week gewerkt heeft en eventueel hoeveel uren u de dag van de ziekmelding gewerkt heeft; 3 Of u een nog niet ingeleverd werkbriefje bezit die betrekking heeft op de voorafgaande week. Wij zullen dan uw ziekmelding verzorgen bij het UWV. Wat belangrijk is is dat u het verpleegadres niet verlaat tot het eerste bezoek van een medewerker van het UWV. Verandering van het verpleegadres (bijvoorbeeld opname in het ziekenhuis) dient u direct door te geven aan Inter Personnel en aan het UWV.
·  Top

14. Uitkering ziektegeld
Bij een correcte ziekmelding bestaat er recht op een ziektegelduitkering over de ziekteperiode. Deze uitkering is 90% van het gemiddelde brutosalaris dat er in de 13 weken daarvoor is verdiend (overwerktoeslag wordt niet meegerekend). Het ziektegeld wordt rechtstreeks door het UWV uitbetaald. Wanneer u nog geen 13 weken voor Inter Personnel Uitzendorganisatie heeft gewerkt, dan is het aan te raden u ook bij uw vorige werkgever ziek te melden. Dat kan namelijk een gunstige uitwerking op uw uitkering hebben. Er is bepaald dat de eerste 2 ziektedagen niet worden uitbetaald door het UWV. Om dit te compenseren is er een toeslag op uw uurloon (=wachtdagcompensatie). Deze vergoeding is dus al inbegrepen in het salaris dat u per week ontvangt. ·  Top

15. Hersteld
Geef dit dan aan ons door voordat het werk weer wordt hervat. Het is namelijk mogelijk dat een ander het werk (tijdelijk) heeft overgenomen. ·  Top

16. Beëindiging van de werkzaamheden
Als u, om welke reden dan ook, wilt stoppen met het werk, dan graag eerst overleg met Inter Personnel Uitzendorganisatie. Moet u stoppen omdat bijvoorbeeld het werk bij onze opdrachtgever is afgelopen en u week bij een andere opdrachtgever aan de slag wilt, dan proberen we dat natuurlijk zo snel mogelijk te regelen. Mocht het ondanks onze inspanningen niet direct lukken een passende nieuwe functie te vinden dan bent u volgens de wet werkeloos. U moet zich dan laten inschrijven bij het Arbeidsbureau en het UWV, binnen 24 uur nadat de werkzaamheden voor Inter Personnel Uitzendorganisatie zijn beëindigd. Meer informatie kunt u opvragen bij het Arbeidsbureau. ·  Top

17. Jaaropgave
Voor uitzendkrachten van Inter Personnel Uitzendorganisatie worden elk jaar jaaropgaven gemaakt. Deze gegevens heeft u nodig om een eventuele belastingaangifte in te vullen. De jaaropgaven liggen vanaf eind februari bij Inter Personnel klaar (ze worden maar 1 keer verstrekt). ·  Top

18. Verhuizen
Bij een verhuizing is het zaak uw nieuwe adres zo snel mogelijk door te geven. De adreswijziging kunt u zowel telefonisch als schriftelijk door geven aan Inter Personnel. ·  Top

19. Werken als vakantiekracht
Ook iedereen die uitsluiten tijdens de vakanties kan werken is bij ons van harte welkom. Ondanks het feit dat vakantiekrachten niet een heel jaar werken, ontvangen zij toch vakantietoeslag en een bepaald aantal vakantiedagen wanneer zij via Inter Personnel Uitzendorganisatie werken. ·  Top

20. Vragen, klachten en suggesties
Wij zullen er alles aan doen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Eventuele suggesties om onze werkwijze te verbeteren zijn daarom van harte welkom. Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd even langskomen op onze vestiging. ·  Top

 

SNA